2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հրապարակում ենք 2019 թվականի սահմանահատումների ամփոփ վիճակագրությունը։

Միգրացիոն մնացորդը այս անգամ ևս դրական է. 10 506:

Սահմանահատումների վիճակագրությունը միգրացիոն իրավիճակը բնութագրող հիմնական ցուցանիշներից մեկն է։

Ցուցանիշները՝ ըստ փոխադրամիջոցների, հասանելի են հետևյալ հղում՝
Շատ դիտվածներ