Հայաստանի Հանրապետությունում կենսաչափական անձնագրերի և նույնականացման քարտերի տրամադրման ենթակառուցվածքի պետություն-մասնավոր գործընկերության ծրագրի Գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

2024 թ-ի մարտի 12-ին տեղի ունեցավ ՀՀ-ում կենսաչափական անձնագրերի և նույնականացման քարտերի տրամադրման ենթակառուցվածքի ՊՄԳ ծրագրի Գնահատող հանձնաժողովի նիստ։ Որոշվեց հաստատել ծրագրի Որակավորման փուլի մեկնարկը։ Կից ներկայացվում է նիստի արձանագրությունը։

Ըստ թեգերի