Հայկական ԽՍՀ վերադարձող հայերի ընդունման և տեղավորման պետական կոմիտեի հիմքի վրա 1990թ. դեկտեմբերին  ձևավորվում  է  ՀՀ  նախարարների  խորհրդին  առընթեր  Փախստականների հարցերի  կոմիտեն

Հիշեցում

Միգրացիոն ծառայությունը օրենքով ստեղծված պետական մարմին է։ Այն տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը ենթակա մարմին է: Ծառայությունը գործում է Սահմանադրության, օրենքների, իրավական այլ ակտերի և իր կանոնադրության հիման վրա: