• Հայոց լեզվի դասընթացներ,
  • Քաղաքացիական կողմնորոշման դասընթացներ,
  • Բնակարանային վարձի կարճաժամկետ սուբսիդավորում։
  • Դասընթացների ծրագրում ընդգրկվելու կամ պետական սուբսիդիա ստանալու համար դիմելու նպատակով մոտեցեք ՄԾ ինտեգրման հարցերի բաժին յուրաքանչյուր աշխատանքային օր/աշխատանքայի ժամի։