• Ներգաղթի և ինտեգրման ֆրանսիական գրասենյակ (ՆԻՖԳ/OFII)

  • notepad

   «Կամավոր վերադարձ և վերաինտեգրման աջակցություն»

  • time

   անժամկետ

  • capture

   Ֆրանսիա,FAMI

  • flag

   Ֆրանսիա

  • peoples

   Ֆրանսիայից կամավոր վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներ

  • notepad_2

   նախապես ուղղորդված OFII-ից

  • group

   անսահմանափակ

  • back-arrow

   կամավոր

  • heands

   Նյութական, բնակարանային խնդիրների լուծման և բժշկական աջակցություն՝ 400€ չափահաս(ներ)ին, 300 €՝ անչափահաս(ներ)ին. Դասընթացներ/ՄԿՈՒ,լեզվի և այլն՝ մինչև 1.000€.Փոքր բիզնես հիմնելու դրամաշնորհ՝ մինչև 6.300€

 • Կայուն զարգացման հայկական հիմնադրամ (ԿԶՀՀ/AF4SD)

  • notepad

   «Վերադարձ ակունքներին»

  • time

   անժամկետ

  • capture

   ԵՄ, ՆԻՖԳ, ՍՕՀՄ

  • flag

   Ֆրանսիա

  • peoples

   Ֆրանսիայից կամավոր վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներ

  • notepad_2

   նախապես ուղղորդված OFII-ից

  • group

   անսահմանափակ

  • back-arrow

   կամավոր

  • heands

   Տեղեկատվության տրամադրում, իրավական,սոցիալական խորհրդատվություն, աջակցություն աշխատանք գտնելու հարցում: Դասընթացներ (միայն բիզնես ծրագրի հետ կապված)՝ մինչև 1.000€: Փոքր բիզնես հիմնելու դրամաշնորհ՝ մինչև 6.200€

 • «Մարդը կարիքի մեջ» ՀԿ (People in Need)

  • notepad

   Վերաինտեգրման աջակցություն զբաղվածության, ձեռնարկատիրական և սոցիալական աջակցության միջոցով

  • time

   2016-2020թ. փետրվար

  • capture

   ՆԻՖԳ

  • flag

   Ֆրանսիա

  • peoples

   Ֆրանսիայից կամավոր վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներ

  • notepad_2

   նախապես ուղղորդված OFII-ից

  • group

    

  • back-arrow

   կամավոր

  • heands

   Սոցիալական աջակցություն (ներառյալ բժշկական և կրթական բաղադրիչները)՝ մինչև 400€: Մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ՝ մինչև 1.000€: Բիզնես աջակցություն՝ մինչև 6.200€

 • Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն (ՄՄԿ/IOM)

  • notepad

   «Աջակցվող կամավոր վերադարձ և վերաինտեգրում»

  • time

   անժամկետ

  • capture

   ԵՄ, ԵՄ վերադարձի հիմնադրամ

  • flag

   ԵՄ երկրներ, Շվեյցարիա, Կանադա, Վրաստան

  • peoples

   Նպատակակետ երկրներից կամավոր վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներ

  • notepad_2

   նախապես ուղղորդված

  • group

   անսահմանափակ

  • back-arrow

   կամավոր

  • heands

   Սոցիալական աջակցություն (ներառյալ բժշկական և կրթական բաղադրիչները)՝ մինչև 400€: Մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ՝ մինչև 1.000€: Բիզնես աջակցություն՝ մինչև 6.200€