1. հայցը մերժել,
  2. հայցը բավարարել,
  3. չեղյալ համարել ՄԾ-ի որոշումը և պարտադրել ՄԾ-ին վերանայելու որոշումը։
  1. բողոքը մերժել,
  2. բողոքը բավարարել,
  3. բեկանել ՀՀ վարչական դատարանի վճիռը և գործն ուղարկել ՀՀ վարչական դատարան` նոր քննության։
  1. հայցադիմումը վերադարձնել Ձեզ` վճռաբեկ բողոքի հիմքեր չլինելու պատճառով,
  2. բեկանել ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի վճիռը և փոփոխել այն,
  3. բեկանել ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի վճիռը և գործն ուղարկել ՀՀ վարչական դատարան` նոր քննության: