Փոփոխություններ՝ աշխատանքի թույլտվության միասնական հարթակում

Հարգելի՛ գործատուներ,

օտարերկրացիներին աշխատանքային գործունեության հիմքով կացության կարգավիճակի տրամադրման միասնական էլեկտոնային հարթակում կատարվել են մի շարք տեխնիկական կարգաբերումներ։ ❕ Մասնավորապես, օտարերկրացի աշխատակից ներգրավել ցանկացող գործատուն, որը Հարթակի միջոցով աշխատանքային գործունեության հիմքով կացության կարգավիճակի տրամադրման հայտ է ներկայացնում, այսուհետ հնարավորություն կունենա աշխատանքի նկարագիրը ներկայացնելիս զուգահեռաբար լրացնել նաև օտարերկրացի թեկնածուի անձնական տվյալները։

 ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից համապատասխան գործառույթի իրականացումից հետ հնարավոր կլինի, ըստ անհրաժեշտության, լրացնել օտարերկրացու մասնագիտական կրթության ու որակավորման վերաբերյալ տվյալները աշխատանքային պայմանագիրը կամ դրա վերաբերյալ պարտավորագիրը և դիմումին կցել պետական տուրքի վճարման կտրոնը։

 Տեխնիկական կարգաբերումները կատարվել են ինչպես հաշվի առնելով գործատուների կարծիքները, այնպես էլ այն հանգամանքը, որը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության՝ Հարթակում իր լիազորոթյունների իրականացման 15 աշխատանքային օրերի ընթացքում որոշ օտարերկրացի օգտատերերի վիզայի ժամկետը սպառվում է և առաջանում են ՀՀ-ում բնակության օրինականացման հետ կապված խնդիրներ։

Կատարված փոփոխությունների արդյունքում նմանօրինակ դեպքերը հնարավորինս կբացառվեն։

Շատ դիտվածներ