օտարերկրացի աշխատակից վարձող գործատուներին

Հարգելի՛ գործատուներ

 

Եթե դուք մինչև 31․12․2021թ․ հասցրել եք դիմել և ստանալ օտարերկրացի աշխատող ներգրավելու թույլտվություն, սակայն չեք հասցրել ներկայացնել օտարերկրացու համար աշխատանքային գործունեության հիմքով ժամանակավոր կացության կարգավիճակի տրամադրման դիմում, ապա անհրաժեշտ է․

 

Քայլ 1․ Գրանցվել https://workpermit.am հարթակում (Գրանցման ընթացակարգը տե՛ս «Հարթակից օգտվողի ուղեցույցում»),

 

Քայլ 2․ Հարթակ մուտք գործելուց հետո բացել հիմնական մենյուն և ընտրել «Գործող կարգավիճակներ» տողը,

 

Քայլ 3. Բացված պատուհանում սեղմել «Ավելացնել նոր աշխատանք» կոճակը և լրացնել դիմումի դաշտերը.

 
 1. Աշխատատեղի և (կամ) պաշտոնի անվանումը,

 2. Պաշտոնի կոդը` ըստ պաշտոնների դասակարգչի (յոթանիշ կոդը),

 3. Աշխատանքային պայմանագրի գործողության սկիզբը (օրը, ամիսը, տարեթիվը),

 4. շխատանքային պայմանագրի գործողության ավարտը (օրը, ամիսը, տարեթիվը),

 5. Աշխատանքի թույլտվության տրամադրման ամսաթիվը,

 6. Աշխատանքի թույլտվության համարը,

 7. Աշխատանքի թույլտվության լուսապատճենը։

Դիմումի դաշտերը լրացնելուց հետո սեղմել «Հաստատել» կոճակը և բացված էջում լրացնել օտարերկրացու տվյալները.

 1. Եթե օտարերկրացին ունի ՀԾՀ, լրացրե՛ք այդ դաշտը և սեղմեք «Հաստատել» կոճակը։ Եթե օտարերկրացին դեռևս չունի ՀԾՀ, ապաակտիվացրեք «Ունի ՀԾՀ» դաշտում առկա նշումը։

 2. Եթե օտարերկրացին ունի ՀԾՀ, Հարթակը ինքնաշխատ կլրացնի հետևյալ դաշտերը.

  1. Օտարերկրացու անունը հայատառ,

  2. Օտարերկրացու ազգանունը հայատառ,

  3. Հայրանունը հայատառ,

  4. Օտարերկրացու անունը լատինատառ,

  5. Օտարերկրացու ազգանունը լատինատառ,

  6. Հայրանունը լատինատառ,

  7. Ծննդյան օր, ամիս, տարի,

  8. Սեռը։

 3. Եթե օտարերկրացին չունի ՀԾՀ, Կետ 2-ում բերված դաշտերը անհրաժեշտ է մուտքագրել՝ համաձայն անձնագրի և անձնագրի նոտարական կարգով հաստատված թարգմանության։

 4. Վերբեռնել Օտարերկրացու անձնագրի լուսապատճենը,

 5. Նշել օտարերկրացու քաղաքացիության երկիրը և մշտական բնակության երկիրը։ Եթե մշտական բնակության երկիրը չի տարբերվում քաղաքացիության երկրից, երկու դաշտում էլ անհրաժեշտ է կատարել նույն նշումը։

 6. Լրացնել Օտարերկրացու հասցեն մշտական բնակության երկրում։

 7. Ընտրել Օտարերկրացու ստացած մասնագիտական կրթության, որակավորման մակարդակը,

 8. Վերբեռնել Օտարերկրացու հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրի պատճենը, եթե օտարերկրացու հետ դեռևս չի կնքվել աշխատանքային պայմանագիր, լրացնել, հաստատել և վերբեռնել «Օտարերկրացու հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքելու մասին պարտավորագիրը»՝ ձևանմուշը հասանելի է Հարթակի գլխավոր էջին։

 9. Մուտքագրել օտարերկրացու անձնագրի սերիան և համարը, անձնագրի տրամադրման ամսաթիվը և վավերականության ամսաթիվը,

 10. Լրացնել օտարերկրացու գործող էլ.փոստի հասցե․ սույն էլ.փոստի հասցեի հիմքով Հարթակը կգեներացնի օտարերկրացու օգտահաշիվը Հարթակում, որի անհրաժեշտությունը և գործառնական նշանակությունները տե՛ս «Հարթակից օգտվողի ուղեցույցում»։

 11. Ընտրել «Ստանալ կացության կարգավիճակ» տարբերակը,

 12. Վերբեռնել Պետական տուրքը վճարելու մասին անդորագրի լուսապատճենը և օտարերկրացու լուսանկարը։

 13. Սեղմել «Հաստատել» կոճակը։

Շատ դիտվածներ