Օտարերկրյա քաղաքացիներին ապաստանի տրամադրումը 2021 թ-ին

Հրապարակված է հուն 11, 22

2021 թվականի ընթացքում ՀՀ-ում ապաստան ստանալու խնդրանքով Միգրացիոն ծառայություն են դիմել 254 օտարերկրացիներ և քաղաքացիություն չունեցող 1 անձ:

Ապաստան հայցող անձանց քաղաքացիության երկրներն են.

Իրանի Իսլամական Հանրապետություն՝ 121 անձ, Իրաքի Հանրապետություն՝ 51, Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն՝ 27, Կուբայի Հանրապետություն՝ 11, Ռուսաստանի Դաշնություն՝ 6, Թուրքիա՝ 5, Վրաստանի Հանրապետություն՝ 5, Մյանմա՝ 4, Հորդանան՝ 4, Լիբանանի Հանրապետություն՝ 3, Չինաստան՝ 3, Ուկրաինա՝ 3, Հնդկաստան՝ 3, Ուզբեկստան՝ 1, Նիգերիա՝ 1, Պակիստան՝ 1, Եգիպտոս՝ 1, Կամերուն՝ 1, Թուրքմենստան՝ 1, Մոլդովա՝ 1, Աֆղանստան՝ 1։

Նրանցից 2021 թվականի ընթացքում ՀՀ-ում փախստական են ճանաչվել և ապաստան են ստացել 85 օտարերկրացի, ընդ որում՝ 1-ը ճանաչվել է փախստական, սակայն չի ստացել ապաստան:
Փախստականի կարգավիճակ չի տրամադրվել և ապաստանի տրամադրումը մերժվել է 63 օտարերկրյա քաղաքացու։

ՀՀ-ում ապաստան հայցողին փախստական չճանաչելու և ապաստանի տրամադրումը մերժելու մասին Միգրացիոն ծառայության 27 որոշումներ բողոքարկվել են ՀՀ վարչական դատարան: Բոլոր 27 հայցադիմումների վերաբերյալ ծառայության կողմից ներկայացվել են առարկություններ:

«Հատուկ կացարան» ՊՈԱԿ-ում տեղավորվել է 45 ապաստան հայցող օտարերկրացի: 
Կազմակերպվել է ՀՀ-ում ապաստան հայցող` «Հատուկ կացարան» ՊՈԱԿ-ում չտեղավորված 31 օտարերկրացիներին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դրամական օգնության տրամադրում` կենսաապահովման հիմնական կարիքները հոգալու նպատակով:


Ապաստան հայցողների համար ապահովվել է 191 գրավոր և 287 բանավոր թարգմանչական ծառայությունների մատուցում:

օտարերկրացի աշխատակից վարձող գործատուներին

Հրապարակված է հուն 10, 22

Հարգելի՛ գործատուներ

 

Եթե դուք մինչև 31․12․2021թ․ հասցրել եք դիմել և ստանալ օտարերկրացի աշխատող ներգրավելու թույլտվություն, սակայն չեք հասցրել ներկայացնել օտարերկրացու համար աշխատանքային գործունեության հիմքով ժամանակավոր կացության կարգավիճակի տրամադրման դիմում, ապա անհրաժեշտ է․

 

Քայլ 1․ Գրանցվել https://workpermit.am հարթակում (Գրանցման ընթացակարգը տե՛ս «Հարթակից օգտվողի ուղեցույցում»),

 

Քայլ 2․ Հարթակ մուտք գործելուց հետո բացել հիմնական մենյուն և ընտրել «Գործող կարգավիճակներ» տողը,

 

Քայլ 3. Բացված պատուհանում սեղմել «Ավելացնել նոր աշխատանք» կոճակը և լրացնել դիմումի դաշտերը.

 
 1. Աշխատատեղի և (կամ) պաշտոնի անվանումը,

 2. Պաշտոնի կոդը` ըստ պաշտոնների դասակարգչի (յոթանիշ կոդը),

 3. Աշխատանքային պայմանագրի գործողության սկիզբը (օրը, ամիսը, տարեթիվը),

 4. շխատանքային պայմանագրի գործողության ավարտը (օրը, ամիսը, տարեթիվը),

 5. Աշխատանքի թույլտվության տրամադրման ամսաթիվը,

 6. Աշխատանքի թույլտվության համարը,

 7. Աշխատանքի թույլտվության լուսապատճենը։

Դիմումի դաշտերը լրացնելուց հետո սեղմել «Հաստատել» կոճակը և բացված էջում լրացնել օտարերկրացու տվյալները.

 1. Եթե օտարերկրացին ունի ՀԾՀ, լրացրե՛ք այդ դաշտը և սեղմեք «Հաստատել» կոճակը։ Եթե օտարերկրացին դեռևս չունի ՀԾՀ, ապաակտիվացրեք «Ունի ՀԾՀ» դաշտում առկա նշումը։

 2. Եթե օտարերկրացին ունի ՀԾՀ, Հարթակը ինքնաշխատ կլրացնի հետևյալ դաշտերը.

  1. Օտարերկրացու անունը հայատառ,

  2. Օտարերկրացու ազգանունը հայատառ,

  3. Հայրանունը հայատառ,

  4. Օտարերկրացու անունը լատինատառ,

  5. Օտարերկրացու ազգանունը լատինատառ,

  6. Հայրանունը լատինատառ,

  7. Ծննդյան օր, ամիս, տարի,

  8. Սեռը։

 3. Եթե օտարերկրացին չունի ՀԾՀ, Կետ 2-ում բերված դաշտերը անհրաժեշտ է մուտքագրել՝ համաձայն անձնագրի և անձնագրի նոտարական կարգով հաստատված թարգմանության։

 4. Վերբեռնել Օտարերկրացու անձնագրի լուսապատճենը,

 5. Նշել օտարերկրացու քաղաքացիության երկիրը և մշտական բնակության երկիրը։ Եթե մշտական բնակության երկիրը չի տարբերվում քաղաքացիության երկրից, երկու դաշտում էլ անհրաժեշտ է կատարել նույն նշումը։

 6. Լրացնել Օտարերկրացու հասցեն մշտական բնակության երկրում։

 7. Ընտրել Օտարերկրացու ստացած մասնագիտական կրթության, որակավորման մակարդակը,

 8. Վերբեռնել Օտարերկրացու հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրի պատճենը, եթե օտարերկրացու հետ դեռևս չի կնքվել աշխատանքային պայմանագիր, լրացնել, հաստատել և վերբեռնել «Օտարերկրացու հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքելու մասին պարտավորագիրը»՝ ձևանմուշը հասանելի է Հարթակի գլխավոր էջին։

 9. Մուտքագրել օտարերկրացու անձնագրի սերիան և համարը, անձնագրի տրամադրման ամսաթիվը և վավերականության ամսաթիվը,

 10. Լրացնել օտարերկրացու գործող էլ.փոստի հասցե․ սույն էլ.փոստի հասցեի հիմքով Հարթակը կգեներացնի օտարերկրացու օգտահաշիվը Հարթակում, որի անհրաժեշտությունը և գործառնական նշանակությունները տե՛ս «Հարթակից օգտվողի ուղեցույցում»։

 11. Ընտրել «Ստանալ կացության կարգավիճակ» տարբերակը,

 12. Վերբեռնել Պետական տուրքը վճարելու մասին անդորագրի լուսապատճենը և օտարերկրացու լուսանկարը։

 13. Սեղմել «Հաստատել» կոճակը։

Շենգավիթում 2021-ին տրամադրվել է 76 ԳԲՎ

Հրապարակված է հուն 10, 22

2021 թվականի ընթացքում փախստականների բնակարանային ապահովման ծրագրի 3 փուլերի շրջանակներում 116 շահառուներ բնակարանի գնման վկայագրերի միջոցով գնել են բնակարաններ։

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 29-ին թիվ 697-Ն որոշմամբ  մեկնարկ է տրվել փախստականների բնակարանային ապահովման ծրագրի իրականացման 3-րդ փուլին՝ Շենգավիթ վարչական շրջանում բնակվող 1988-1992 թվականներին Ադրբեջանից բռնի տեղահանված առաջնահերթ կարիքավոր ընտանիքների համար։ Այս քայլով կլուծվի  Շենգավիթում բնակվող շահառու ընտանիքի բնակարանային խնդիրը և ավարտին կհասցվի Երևան քաղաքում ծրագրի իրականացումը: Ծրագրի իրականացման համար  տրամադրվել է ավելի քան 2.1 մլրդ դրամ գումար: Երրորդ  փուլի  շրջանակներում՝ 2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  տրամադրվել է 44 մեկ, 22 երկու,  8 երեք, 2 չորս սենյականոց բնակարանի ԲԳՎ: Այս փուլի շրջանակներում 13  շահառուներ իրացրել են իրենց տրամադրված ԲԳՎ-ները։

Հիշեցնենք, որ 2019 թ․ նոյեմբերի 21-ին  ՀՀ կառավարությունն ընդունել է թիվ 1666-Ն որոշումը, որով հաստատված ծրագիրը ուղղված է  լուծելու  1988-1992 թվականներին Ադրբեջանից բռնի տեղահանված և Երևան քաղաքում ժամանակավոր կացարաններում բնակվող ընտանիքների բնակարանային խնդիրը՝ բնակարանների գնման վկայագրերի    տրամադրման միջոցով:

Ծրագիրն իրականացվում է փուլերով։  Ծրագրի առաջին փուլն  ուղղված էր լուծելու Երևան քաղաքի Աջափնյակ, Նորք Մարաշ, Մալաթիա-Սեբաստիա, Ավան, Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ժամանակավոր կացարաններում բնակվող Ադրբեջանից բռնագաղթած  ընտանիքների  բնակարաններով ապահովման խնդրին։ 2021 թվականի ընթացքում ավարտի է հասցվել ծրագրի 1-ին փուլը և իրենց տրամադրված ԲԳՎ-ները  իրացրել  են  ծրագրի բոլոր 93  շահառուները (44-ը՝ 2021 թվականին)։

Ծրագրի երկրորդ փուլով բնակարանների գնման վկայագրեր են  տրամադրվել  Երևան քաղաքի Կենտրոն, Էրեբունի, Նոր Նորք, Արաբկիր, Դավթաշեն վարչական շրջաններում բնակվող  շահառուներին։ Երկրորդ  փուլի  շրջանակներում՝ 2021թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, իրենց հատկացված ԲԳՎ-ները  իրացրել  են  59  շահառուներ։

 

ՀՀ-ում փախստական  ճա­նաչ­­­ված և  ապաստան ստա­ցած անձանց ինտեգրում

 

          2021 թ-ին ՀՀ-ում Փախստական են ճանաչվել և ապաստան են ստացել՝ 85, իսկ փախստականի կարգավիճակ է տրամադրվել, սակայն ապաստանը մերժվել է 1 օտարերկրյա քաղաքացու։

Փախստական ճանաչված 19 փախստական ընտանիքներին բնակարան վարձակալելու  նպատակով  60 000 ՀՀ դրամի չափով  9 ամիս տևողությամբ տրամադրվել է փոխհատուցում։

Նույն ժամանակահատվածում ՀՀ ՏԿԵՆ ՄԾ Հանրակացարաններ  ՊՈԱԿ-ի սպասարկման ենթակա Երևան քաղաքի Մոլդովական 29/1 հասցեի Ինտեգրման կենտրոն-ում սենյակներ են հատկացվել ՀՀ-ում նոր փախստական ճանաչված 8  ընտանիքների՝  16  անձանցով, իսկ ՀՀ Արարատի մարզի  Դարբնիկ համայնքի Անդրանիկի 4 հասցեում գտնվող սոցիալական  տանը  բնակարաններ են հատկացվել 3 ընտանիքների։  

 

Վերադարձողների համար տեղեկատվական կետ՝ օդանավակայանում

Հրապարակված է դեկ 30, 21

Միգրացիոն ծառայության և Վերադարձի և վերաինտեգրման եվրոպական ցանցի (ERRIN) համագործակցությամբ «Աջակցություն Հայաստանին միգրանտների վերադարձի և վերաինտեգրման գործընթացում» ծրագրի շրջանակներում «Զվարթնոց» օդանավակայանում 2021թ-ի դեկտեմբերի 1-ից գործում է տեղեկատվական կետ՝ Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներին աջակցության տրամադրման հնարավորությունների մասին իրազեկելու նպատակով։ Այդ նպատակով Միգրացիոն ծառայության կողմից պատրաստվել են 2 տեղեկատվական բնույթի նյութեր՝ Միգրացիոն ծառայության կողմից իրականացվող վերադարձողների աջակցության պետական ծրագրի,  ինչպես նաև՝ գործընկեր կազմակերպությունների կողմից իրականացվող վերաինտեգրման աջակցության ծրագրերի մասին։

 

 

Ա․Ղազարյանը մասնակցեց EMERGE ծրագրի համակարգող մարմնի նիստին

Հրապարակված է դեկ 23, 21

Միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանն այսօր մասնակցեց ՄԱԿ-ի միգրացիայի միջազգային կազմակերպության «Հայաստանում և Վրաստանում միգրանտների իրավունքների և լավ կառավարման խթանում» (EMERGE) ծրագրի համակարգող մարմնի 2-րդ նիստին։

«Ծրագրի շրջանակում հետազոտվել է իմիգրացիոն հոսքերի վերաբերյալ հայկական մեդիա տիրույթը, և մենք անհամբերությամբ սպասում ենք վերլուծության արդյունքներին, քանի որ սա մեզ համար կարևոր է նաև օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության նոր համակարգի ներդրման համատեքստում»,-ասաց Ա․ Ղազարյանը՝ նշելով նաև ծրագրի շրջանակում Հայաստանից կամավոր վերադարձի ուղղությամբ իրակացվող աշխատանքների մասին, մասնավորապես կարևորելով ոլորտի իրավական հիրմքերի ձևավորումն ու ամրապնդումը։

Ծառայության պետը ընդգծեց նաև ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի պայմաններում վերաինտեգրման, վերադարձի և աշխատանքային միգրացիայի վերաբերյալ տարածաշրջանային երկրորդ թեմատիկ համաժողովի արդյունավետությունը, որն ընթացիկ տարում հաջողությամբ կազմակերպվել և անցկացվել է Երևանում նոյեմբերի 15-16-ը։

Ինտերակտիվ ամանորյա միջոցառում՝ փախստական երեխաների համար

Հրապարակված է դեկ 22, 21

Միգրացիոն ծառայության և Վերադարձի և վերաինտեգրման եվրոպական ցանցի աշխատակազմի համագործակցությամբ ՄԾ ինտեգրման կենտրոնում տեղի ունեցավ ինտերակտիվ ամանորյա միջոցառում՝ հանրակացարանային շենքերի և Հատուկ կացարանի բնակիչ երեխաների մասնակցությամբ:

Միջոցառումն անցավ հոգեբանի մասնակցությամբ, ով երեխաների հետ ակտիվ շփման միջոցով վեր հանեց նկատած հարցերը՝ հետագայում նրանց հետ աշխատանքները մասնագիտորեն շարունակելու նպատակով։

Երեխաները մասնագետների օգնությամբ պատրաստեցին տոնածառի ձեռագործ խաղալիքներ՝ տոնական զարդանախշերով։ Հյուրասիրության ընթացքում երեխաները հոգեբանին պատմեցին երազանքների, ապագա մասնագիտության վերաբերյալ իրենց պատկերացումների մասին, պատասխանեցին նրա հարցերին։

«Ճամպրուկ 2021»-ի շրջանակում պարգևատրվեցին 9 լրագրողներ

Հրապարակված է դեկ 18, 21

Միգրանտների միջազգային օրվա նախօրեին՝ դեկտեմբերի 17-ին, տեղի ունեցավ «Ճամպրուկ» ամենամյա լրագրողական մրցույթի մրցանակաբաշխության արարողությունը:

Ամփոփիչ արդյունքներով՝ 4 լրագրողներ ճանաչվեցին հաղթողներ, ևս 5 լրագրողներ արժանացան խրախուսական մրցանակների:

Առաջին հորիզոնականում EVN report լրատվական գործակալության լրագրող Գոհար Աբրահամյանի «Օդից կախված. երբեմնի արցախաբնակների ոդիսականը» նյութն էր. հեղինակն ստացավ 500 հազար դրամ՝ որպես մրցանակ, ինչպես նաև «Ճամպրուկ 2021» մրցույթի խորհրդանշական բրոնզեձույլ արձանիկը:

Երկորդ հորիզոնականում Անահիտ Հարությունյանի «Մեզ պակասեց խելքը, դասերը չսովորելը». արցախցի երեխաների մտքերը» նյութն էր՝ հրապարակված Մեդիամաքս լրատվական գործակալությունում: Հեղինակն ստացավ 400 հազար դրամ՝ որպես մրցանակ:

Երրորդ հորիզոնականը զբաղեցրին երկու հեղինակներ. Տաթև Հարությունյանը՝ «Առավոտ» թերթից՝ իր «Միգրացիոն իրավիճակը Հայաստանում՝ միֆեր և իրականություն. փաստերի ստուգում» նյութով և Արեն Մելիքյանը՝ իր «Անցակետ «Զվարթնոց» podcast» շարքով: Հեղինակները, որպես մրցանակ, ստացան 300 հազարական դրամ:

Խրախուսական մրցանակի արժանացան հետևյալ նյութերը՝

Խրախուսական մրցանակը կազմում էր 150 հազար դրամ:

«Ճամպրուկ 2021» լրագրողական մրցույթին ներկայացվել էին 2020 թ. նոյեմբերի 15-ից մինչեւ 2021 թ. նոյեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում հրապարակված մոտ 100 նյութեր՝ 44 հեղինակների կողմից՝ մոտ 40 տարբեր լրատվամիջոցներից` հետեւյալ թեմաներով.

 • ապաստանի համակարգ. փախստականներ, միջազգային պաշտպանություն և ինտեգրում ՀՀ-ում.
 • միգրացիոն գործընթացներ և միգրանտներ.
 • տեղահանություն և տեղահանված անձանց խնդիրներ։

 

«ՃԱՄՊՐՈՒԿ 2021» լրագրողական մրցույթի նպատակը թեմատիկ լուսաբանման ոլորտում լավագույն փորձը խրախուսելն է։ Հայաստանում փախստականների, տեղահանված անձանց և միգրանտների ու նրանց ինտեգրման գործընթացների վերաբերյալ գրագետ եւ ազդեցիկ մեդիա բովանդակությունը քաջալերելով՝ նպատակ ունենք ոգեշնչելու լրագրողներին՝ առավել ընդգրկուն, ճշմարիտ եւ անաչառ մոտեցումներ ցուցաբերելու տեղահանված անձանց և միգրանտների վերաբերյալ լրագրության և լուսաբանման գործում։

 

Ա․Ղազարյանը ՄՄԿ խորհրդի 112-րդ նիստին ներկայացրեց Հայաստանի փորձառությունը

Հրապարակված է նոյ 30, 21

Միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանն այսօր առցանց տարբերակով մասնակցեց ՄԱԿ-ի միգրացիայի միջազգային կազմակերպության (ՄՄԿ) խորհրդի 112-րդ նիստին՝ «ՔՈՎԻԴ-19-ի ազդեցությունը սահմանների վրա, միգրացիա և շարժունություն․ դասեր քաղելով և պատրաստվելով ապագային» թեմայով։ Նիստը կայացավ Ժնևում և նվիրված էր Կազմակերպության 70-րդ հոբելյանին։

Ա․ Ղազարյանը շնորհավորեց մասնակիցներին ՄՄԿ հիմնադրման 70-ամյակի առթիվ՝ նշելով, որ Կազմակերպությունը ՀՀ-ում գործունեություն է ծավալում 1993 թ-ից՝ նախաձեռնելով տարատեսակ ծրագրեր և էական ներդրում ունենալով միգրացիայի կառավարման և կայուն զարգացման գործում։ «Մենք բարձր ենք գնահատում ՄՄԿ աջակցությունը Հայաստանում Անվտանգ, կանոնավոր և ապահով միգրացիայի գլոբալ հռչակագրին համապատասխան միգրացիոն քաղաքականության մշակելու հարցում»,-նշեց նա։

Ղազարյանն անդրադարձավ համավարակով պայմանավորված իրավիճակին Հայաստանում, նշեց, որ համավարակի ամենասկզբից Կառավարությունն անհրաժեշտ քայլեր է ձեռնարկել՝ սահմանափակումների ժամանակահատվածում ապահովելով ՀՀ քաղաքացիների վերադարձը Հայաստան, ինչպես նաև ընդունել է վերադարձողների վերաինտեգրման առաջնային աջակցության ծրագիրը։ 

«Անցյալ տարին մեզ համար մարտահրավերներով լի էր ոչ միայն համավարակով պայմանավորված, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի պատճառով, որը սպառնում էր ոչ միայն գլոբալ խաղաղությանն ու անվտանգությանը, այլև պատճառ դարձավ տարծաշրջանային մարդասիրական ճգնաժամի և զանգվածային տեղահանումների համար»,-նշեց Ա․Ղազարյանը՝ մանրամասնելով, որ ագրեսիայի հետևանքով ավելի քան 91 հազար անձ է տեղահանվել, որոնց 88 տոկոսը՝ կանայք և երեխաներ։

Եզրափակելով խոսքը՝ Արմեն Ղազարյանն անդրադարձավ միգրացիայի կառավարման ոլորտում թվայնացման գործընթացներին՝ մասնավորապես նշելով օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության նոր հարթակի գործարկումը։  «Վերջին փորձառությունը ցույց տվեց ներառական քաղաքականությունների արդյունավետությունը, որոնք կառուցված են համագործակցային մոդելով՝ կառավարությունների, միջազգային գործընկերների, քաղաքացիական հասարակության և այլ շահագրգիռ կողմերի միջև»,-ասաց նա։

 

Վերադարձ և վերաինտեգրում թեմայով աշխատաժողով՝ Երևանում

Հրապարակված է նոյ 29, 21

Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական 

կենտրոնը (ԳՏՀՎԿ) ս․թ․  նոյեմբերի 27-ին Երևանում անցկացրեց «ՀՀ և ԵՄ միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման մասին համաձայնագրի իրականացման վերադարձ և վերաինտեգրում» թեմայով աշխատաժողով:

Միջոցառմանը մասնակցում էին ՀՀ-ում մի շարք օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցիչներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, փորձագետներ, ուսանողներ և այլն։

Միգրացիոն ծառայության վերադարձի և վերաինտեգրման բաժնի պետ Հայկանուշ Չոբանյանը, որպես բանախոս, ներկայացրեց «Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների վերաինտեգրման պետական քաղաքականությունը» ելույթը։ Նա մասնավորապես անդրադարձավ «ՀՀ վերադարձող քաղաքացիների վերաինտեգրմանն ուղղված առաջնային աջակցության պետական ծրագրի» իրականցմանը, Ռեադմիսիոն հայցերի կառավարման էլեկտրոնային համակարգի շահագործմանը (RCMES), Վերադարձի և վերաինտեգրման հարցերով ֆորումի աշխատանքներին, ինչպես նաև «ERRIN Հայաստան ծրագրի» շրջանակներում ներկայումս իրականացվող Հայաստան վերադարձած միգրանտների հետ աշխատանքում աշխատակիցների հմտությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներին և այլն։

Վերադարձի ոլորտում հայաստանյան փորձառությունը բարձր գնահատվեց ԵՄ գործընկերների կողմից

Հրապարակված է նոյ 25, 21

Միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանն այսօր մասնակցեց Վերադարձի և վերաինտեգրման եվրոպական ցանցի (ERRIN) բարձրաստիճան պաշտոնյաների 7-րդ կլոր սեղան քննարկմանը վերադարձի հարցերի վերաբերյալ։

Քննարկմանը մասնակցեցին ադամ պետությունների այն մարմինների ղեկավարները, որոնք լիազորված են մշակելու և իրականացնելու վերադարձի ոլորտի քաղաքականությունը, այդ թվում կամավոր վերադարձը և վերադարձից հետո իրականացվող գործընթացները։ Քննարկմանը դիտորդի կարգավիճակով մասնակցում էին նաև ERRIN-ի անդամ չհանդիսացող պետությունների միգրացիոն մարմինների պատասխանատուները։

Հանդիպման ընթացքում ներկայացվեցին ԵՄ անդամ-պետությունների արտաքին սահմաններում համագործակցության կառավարման եվրոպական գործակալության (FRONTEX) վերադարձի ոլորտում իրականացվող գործունեությունը և գործակալության աջակցությամբ անդամ պետություններում իրականացվող ծրագրերը։

ՄԾ պետ Արմեն Ղազարյանը, բարձր գնահատելով Վերադարձի և վերաինտեգրման եվրոպական ցանցի հայաստանյան ծրագրի արդյունավետությունը, նշեց, որ այն էական աջակցություն է ցուցաբերել վերջին տարիներին ԵՄ պետություններից Հայաստան վերադարձող քաղաքացիներին՝ նոր մակարդակի բարձրացնելով վերաինտեգրման փորձառությունը Հայաստանում։ «Մենք կուտակված փորձառության հիման վրա նաև պետական ինստիտուցիոնալ հիմքեր ստեղծեցինք և վերաիտեգրման առաջնային աջակցության ծրագիր մշակեցիք, որը երկու տարի է՝ իրականացնում ենք»,-փաստեց նա։

Նիդերլանդների Արդարադատության և անվտանգության նախարարության հայրենադարձության և վերադարձի ծառայության ղեկավար Յանիտա Ռոբերսը բարձր գնահատեց Հայաստանի փորձը՝ այն որակելով լավագույններից ոլորտում։ Քննարկման մյուս մասնակիցները ևս կարևորեցին հատկապես Հայաստանի միգրացիոն ծառայության ջանքերն ու հաջողությունները վերադարձի ոլորտում գործնական քայլերի, հետևողականության և ինստիտուտների ստեղծման ու զարգացման ուղղությամբ։