Վ. Մաթևոսյան, «Միգրացիան թվերով. վերլուծական տեղեկագիր» 2020 1-1, Մաս Ա, «ՀՀ քաղաքացիները միջազգային պաշտպանության Եվրոպական համակարգում»

Միգրացիան թվերով վերլուծական տեղեկագիր պարբերականը մշակվում և հրապարակվում է Միգրացիոն ծառայության պետի 2019թ. մայիսի 15-ի N 20-Ա հրամանի համաձայն։ Տեղեկագիրը կազմված է երեք մասերից՝ «Եվրոպայում օրինական բնակվող ՀՀ քաղաքացիները», «ՀՀ քաղաքացիները միջազգային պաշտպանության Եվրոպական համակարգում», «Եվրոպայում անօրինական բնակվող և վերադարձված ՀՀ քաղաքացիները»։ Վերլուծական տեղեկագրի այս համարում ամփոփվել են 2019թ. ընթացքում Եվրոպական միության և Եվրոպական ազատ առևտրի ընկերակցության երկրներում միջազգային պաշտպանություն հայցած և տարեվերջի դրությամբ ապաստան հայցող հանդիսացող ՀՀ քաղաքացիների վերաբերյալ վիճակագրությունը, ապաստանի ցուցանիշների դինամիկան 2010-2019թթ., ինչպես նաև ապաստանի հայցերի վերաբերյալ լիազորված մարմինների (առաջին ատյանների) և վերջնական որոշում կայացնող մարմինների կողմից ընդունված որոշումները և դրանց թվի դինամիկան։

բեռնել

Շատ դիտվածներ